Vakfımız

Vakfın Amacı

Yazdır

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Osmaniye ili ve ilçeleriyle, Osmaniyelilerin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen bu alanlardaki çalışmalara yardımcı olmak, öneriler hazırlamak ve bu çalışmaları vakfın imkân ve kaynakları nispetinde destekleyerek çözüme kavuşturmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf amacına ulaşmak için yurtiçinde ve yurtdışında;

a) Bilimsel  araştırmalar yaptırmak,

b) Seminer,  konferans,  toplantı, eğitici  ve  öğretici  kurslar  düzenlemek  başka kişi ya da kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum, seminer, panel, brifing, toplantılara  vakıf adına katılım sağlamak,

c) Kültür tesisleri, kreş, okul, yurt ve pansiyon kurmak ve işletmek,

d) Osmaniye il ve ilçe nüfusuna kayıtlı yurtiçinde ve yurtdşında eğitim gören öğrencilere (ilk, orta, lise, üniveresite lisans ve lisans üstü) burs vermek,

e) Vakfın amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap vb. çıkarmak, yayın yapmak  yapılan  yayınları desteklemek,

f) Dinlenme tesisleri, turistik ve sportif tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş tesislerin işletmesine katılmak,

g) Yaşlı ve muhtaçlar için huzur evleri açmak, sağlık hizmeti vermek, Kurulmuş tesislerin işletmesine katılmak,

h) Osmaniyelilerin folklor, kültür, turizm ve yöresel el sanatlarını tanıtmaya yönelik her türlü sosyal ve kültürel ve ticari faaliyetlerde bulunmak, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak,

ı) Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan hemşehrilerinin maddi, manevi,  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mahalli ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve ortak faaliyetlerde bulunmak,

i) Osmaniye il ve ilçeleriyle ilgili olarak kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının uygun hukuki yapıda birleştirilmelerine yönelik her türlü çalışmalar yapmak, yapılmakta olan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak,

j) Vakıf kuruluş amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli teşebbüslerde bulunmak.


Bize ulaşın

0312 362 80 80